Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất tủ điện hạ thế 0.4KV tới tủ trung thế 40.5KV


Gia công vỏ tủ điện, thang cáp, máng cáp, giá đỡ, các chi tiết cơ khí, sản phẩm phụ trợ


Kinh doanh các thiết bị điện như tủ RMU, Máy Biến Áp, Máy phát điện, Cuộn kháng điện

Contact us