Nhà máy thủy điện Mường Sang 2

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và lắp máy Sông Đà