Trạm Bơm Xuân Phú

Hạng mục: Hệ thống tủ điều khiển động cơ Bơm