Dự án tiêu biểu

Nhà máy thủy điện Mường Sang 2

Dự án: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2

Hệ thống tủ khởi động mềm 6KV 1000KW

Dự án: Hệ thống tủ khởi động mềm 6KV 1000KW

Trạm Bơm Xuân Phú

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Sông Tích

Cải tạo Trạm 110KV Thủy điện Tắt Ngoẵng- tỉnh Sơn La

Dự Án: Cải tạo Trạm 110KV Thủy điện Tắt Ngoẵng- tỉnh Sơn La

Contact us