Hệ thống tủ khởi động mềm 6KV 1000KW

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Cao Sơn- TKV